Välkommen!

Vi är Erik och Tina. Vi erbjuder psykologisk bedömning samt behandling för dig som är 16 år eller äldre. Vi erbjuder nu även psykologiska utredningar för dig som är 13 år eller äldre.

Vi har arbetat i många år med framför allt reaktioner efter svåra livshändelser och svår stress, såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), dissociation, utmattning samt ångest och nedstämdhet.

Vi är vana vid och utreder även olika sätt att fungera, t.ex ADHD och autismspektrum. Vi är HBTQAI-vänliga. Vi är vana vid att livet stormar ibland.