Välkommen!

Vi är Erik och Tina. Vi erbjuder psykologisk bedömning, utredning samt behandling och välkomnar dig som är 16 år eller äldre.

Vi har arbetat i många år med framför allt reaktioner efter svåra livshändelser, trauma, dissociation, utmattning och nedstämdhet. Vi är vana vid och utreder olika sätt att fungera, t.ex ADHD och autismspektrum. Vi är HBTQAI-vänliga. Vi är vana vid att livet stormar ibland.