Om oss

Tina Vitulin

Jag är legitimerad psykolog, med fortbildning till specialist i psykologisk behandling. Jag har arbetat med traumabehandling i olika former i femton år inkl. svårare problematik med mycket dissociation och problem med känsloreglering. Jag har lärt mig ett flertal metoder, där EMDR är den jag använder mest.

Det är viktigt för mig att arbeta med läkning av trauma efter svåra livshändelser, både för att det ofta är förknippat med stort lidande och för att det går att behandla med gott resultat.

Längs vägen har jag mött många personer som även haft med sig andra svårigheter. Jag har därför fortbildat mig i flera metoder så att jag kan anpassa behandlingar så att flera ska kunna ha hjälp av dem.

För övrigt är jag en massiv fantasynörd och tycker om att orientera samt experimentellt bakande.

Erik Carlbom

Jag är en legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med personer som varit med om upplevelser som på ett eller annat sätt har skadat dem psykiskt. Jag har varit aktiv psykolog i cirka sju år.

Jag har också stor erfarenhet av att arbeta med personlighetssyndrom och mångbottnad problematik.

Jag har genomgått utbildning för Prolonged Exposure, en metod som jag med god framgång har använt för att hjälpa många av mina patienter.

På fritiden tycker jag om att spela musik, helst piano men även gitarr.