Handledning och utbildning

Utbildning

Mottagningen har en mångårig och bred kompetens inom området stressreaktioner, både förebyggande och behandlande, privat och på arbetsplatsen, samt stor vana att föreläsa på teman inom detta område.

Specialområden för vår mottagning är stress, kris, trauma, PTSD, strukturell dissociation, sorgereaktioner, neuropsykiatriska funktionsvariationer och hur alla dessa kan samvariera samt vad man då behöver tänka på för att kunna behandla med bästa förutsättningar.

Exempel på utbildningar och föreläsningar som vi regelbundet ger är:

För vårdsökande och era anhöriga
– Att hantera känslor och relationer för den som har autism, ADHD, ADD. Ges med eller utan anhöriga.

För kollegor och andra yrkesverksamma
Hur du som behandlare tar hand om dig vid arbete med trauma och svåra livshändelser
Traumabehandling vid samvarierande ADHD, ADD eller autismspektrumtillstånd.
Psykiska trauman – förstå, bedöma och behandla konsekvenser av avsiktlig grymhet och andra svåra livshändelser

Handledning

Mottagningen tillhandahåller handledning inom ovanstående områden samt metodhandledning i KBT och EMDR. Vi är vana vid att arbeta med olika yrkesgrupper.

Behov av handledning uppstår ofta i det professionella mötet med behövande människor, för att utvecklas i sin metod, för att få avlastning och minska risken för sekundär traumatisering och utmattning, samt för att fungera bättre som arbetsgrupp och enskild medarbetare. Om man arbetar som psykolog eller psykoterapeut behöver man också handledning.

Handledningen kan ges både individuellt och i grupp, i mottagningens lokaler eller hos den som ska få handledning. Det finns också möjlighet att handledningen sker på distans genom digitalt möte.

Kontakta oss på e-mail info@vicapsykolog.se för offert.