EMDR

EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing (vilket gör oss tacksamma att det finns en förkortning :))

När vi är med om saker lagras det i minnet i nätverk som bildar mönster och berättar för oss vilka vi är; jag är kompetent, jag är snäll, jag är värdefull etc. Den typen av positiva nätverk märker vi oftast inte annat än som trivsel. Ibland händer saker som inte passar i våra nätverk och som gör ont för att de säger negativa saker om oss istället.

Om det inte lugnar sig med tiden efteråt utan fortsätter att leva kvar och skava är EMDR ofta hjälpsamt. Metoden har gott forskningsstöd sedan många år och används framförallt efter svåra livshändelser som fortsätter att störa. Vad som är en svår livshändelse varierar mellan oss som personer. Det EMDR gör är att hjälpa hjärnan att använda allt positivt som du lärt dig om dig själv medan du jobbar med det som lever kvar. Det gör att du kan tänka om det som hänt utan att det känns överväldigande efteråt. Det blir ett dåligt minne, men slutar pocka på din uppmärksamhet hela tiden.

EMDR är en intensiv behandling som är ansträngande under tiden, men du ska kunna märka en effekt efter 3-4 sessioner. En fullständig behandling kan variera mycket i omfång beroende på hur mycket som spökar, men genomsnittet ligger på ca 12 sessioner.

Tina har arbetat med metoden sedan 2014 och är certifierad behandlare samt nyligen utbildad handledare via EMDR Sverige.

Du kan läsa mer om metoden på emdr.se eller maila Tina på tina@vicapsykolog.se.