CFT

Compassionfokuserad terapi. Borde heta medkänslefokuserad terapi, men översätts inte alltid av någon anledning. Detta är en behandling som är hjälpsam när du lider av intensiv självkritik som saboterar för dig, men inte riktigt kan koppla inlärningen till någon/några direkta händelser.

Tina har en grundutbildning och använder ibland CFT som egen intervention, oftare i kombination med EMDR, för att dra nytta av det verksamma i båda metoder. CFT är en ganska nyutvecklad metod, med forskningsstöd framför allt för ihållande nedstämdhet.