Återbud

Om du behöver lämna återbud skall detta göras senast 24 timmar innan besök, annars kommer besöket att debiteras. Återbud lämnas via e-post.