KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en samtalsbehandling som syftar till att hjälpa dig att hantera dina problem, genom att försöka påverka och ändra sättet du tänker samt beter dig på i situationer som upplevs negativa.

KBT utgår ifrån att dina tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och agerande är ihopkopplade. Detta innebär att negativa tankar och känslor kan upplevas som mycket starka och svåra att ta sig ur, vilket leder till ett försämrat mående och allmäntillstånd men även till en negativ spiral.

En målsättning i KBT är att ta itu med problem som upplevs som överväldigande genom att bryta ner dem i mindre delar och sedan hantera dessa delar. Du får här verktyg för att förändra dina negativa beteende- och tankemönster för att påverka ditt mående i en positiv riktning.

Till skillnad från många andra behandlingsmetoder fokuserar KBT på dina nuvarande problem och inte lika mycket på händelser i det förflutna.

Behandlingstillfällena används i huvudsak för att åstadkomma en förändring i relation till de mål som är viktiga för dig som patient. Genom analys av problematiska och negativa situationer kan behandlare och patient diskutera vilka för- och nackdelar som finns, både i nuläget och på sikt, utifrån ett visst agerande.

Förslag på förändringar i miljön eller beteende leder till olika slags uppgifter som prövas mellan träffarna med din behandlare. Tillsammans utvärderar man utfallet av dessa försök och fortsätter att stegvis använda sig av positiva beteendeförändringar samt strategier.

Både Tina och Erik är utbildade i och arbetar med KBT.