Prolonged Exposure (PE)

Prolonged Exposure (PE) är en specifik typ av kognitiv beteendeterapi som syftar till att lära personer att gradvis kunna närma sig traumarelaterade minnen, känslor och situationer.

De flesta människor försöker att göra allt för att undvika saker som påminner dem om traumat de har upplevt, men genom att göra det förstärks oftast rädslan. Genom att möta det de undviker kan en person minska symtomen på posttraumatisk stress genom att lära sig att de tillhörande minnena och deras triggers inte är farliga och inte behövs undvikas.

Behandlingen börjar med en kartläggning av de traumatiska minnena samt dialog gällande din bakgrund. Därefter går vi tillsammans igenom hur behandlingen kommer att fungera samt samtalar om ångestlindrande tekniker som kan användas i behandlingsrummet vid för kraftiga obehagskänslor.

Efter detta påbörjas exponeringen, där vi tillsammans går igenom de traumatiska minnena i detalj. Då detta kan väcka mycket ångest arbetar behandlaren mycket med att se till att behandlingsrummet och relationen mellan dig som patient och behandlare är tryggande och tillåtande för att möta starka känsloupplevelser och tankegångar. Vid en session gås oftast ett minne igenom flertalet gånger.

Vi kommer också att spela in behandlingen och du som patient får i hemläxa att tills nästa behandlingstillfälle lyssna igenom detta minst en gång, detta för att minska undvikande mellan sessionerna. Det är bara du som har tillgång till inspelningen! Även andra hemuppgifter kan ingå, såsom att skriva om upplevelsen.

Under sessionerna kommer vi tillsammans att gå igenom och diskutera känslorna som väcks vid återberättandet av upplevelsen samt hur upplevelsen har påverkat dig som patient.

Allt sker i en takt som vi tillsammans har kommit överens om och som känns rimlig för dig som patient. Vid behov tas pauser och vi genomför övningar syftande till att minska ångest i stunden.

Vi genomför löpande utvärderingar för att säkerställa minskning av symtom och för att diskutera vad som har fungerat och vad som inte har fungerat under behandlingstillfällena.

Vill du veta mer om metoden är du välkommen att maila Erik på erik@vicapsykolog.se.