Utredning

Du kanske undrar över varför något är eller har blivit svårt, svårare än det verkar för de flesta andra i din ålder? Vi är vana att utreda både svårigheter med koncentration, rastlöshet, sociala svårigheter, att hantera känslor samt mönster i personligheten.

Exempel på diagnoser som du kanske funderar över kan vara ADHD/ADD, autismspektrum, personlighetssyndrom eller förändringar i förmåga.

En del frågor kan vi säkert besvara tillsammans genom att diskutera igenom dem i en bedömning, andra kräver en större kartläggning för att kunna förstå.

Om vi enas om att göra en utredning går det till så här:

Du och dina anhöriga får ett antal olika skattningar att fylla i hemma. Det hjälper oss att ringa in vad vi behöver titta närmare på i intervjuer och tester för att förstå dig rätt.

Därefter vill vi intervjua både dig och dina närstående om de olika symtomen och hur du fungerat genom livet. Helst vill vi intervjua en eller flera föräldrar, för att kunna få en bild av hur du fungerade som riktigt liten, dvs det du inte minns själv.

Efter detta får du lösa ett antal uppgifter tillsammans med psykolog. Det är inte tester som går att förbereda sig för (annat än att ha med dig eventuella glasögon), men hjälper psykologen förstå dina styrkor och sårbarheter.

Slutligen får du en genomgång av resultaten muntligt och ett skriftligt utlåtande. Om du behöver kontakt med en läkare efteråt hjälper vi till med remiss till rätt instans.

Resultat vid utredning leder inte alltid till diagnos, men du får alltid en beskrivning av dina starka och mer sårbara sidor.

We also offer neuropsychiatric assesments for English speakers.

Pris: En utredning kostar 31 000 kronor. Då ingår bedömning, kartläggning, testning, intervjuer samt skriftlig och muntlig återkoppling av resultat. Vi kan även vara behjälpliga med att förmedla läkarkontakt efter fullgjord utredning.

För mer info var vänlig maila info@vicapsykolog.se