Företag och organisationer

Det går bra att vända sig till vår mottagning utan att ha tecknat avtal. Kanske har en medarbetare råkat ut för något där arbetsgivaren vill erbjuda stöd och hjälp, inklusive kontakt med psykolog. Målsättningen är hög tillgänglighet och oftast kan en tid erbjudas inom en vecka.

Vår mottagning har stor erfarenhet av att ge krishantering till individer efter svåra livshändelser.

Det finns möjlighet att sluta avtal angående enskilda anställda med behov efter specifika händelser, samt mer omfattande ramavtal för garanterad tillgänglighet.

Hur ser er beredskap ut om något inträffar på arbetsplatsen? Olyckor, hot, våld, katastrofer, konflikter, trakasserier och annat kan inträffa på vilken arbetsplats som helst. Men vissa branscher är mer riskfyllda än andra. Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar både när det gäller att förebygga risker innan något hänt och att tillse att den drabbade får stöd/behandling efter något hänt.

Kontakta oss för offert på info@vicapsykolog.se